Music Songs Lyrics & Videos

Thursday, July 5

Maula Lyrics - Jism 2

Maula Lyrics - Jism 2
Maula Lyrics - Jism 2


Ishq Bhi Kiya Re Maula
Dard Bhi Diya Re Maula
Ishq Bhi Kiya Re Maula


Dard Bhi Diya Re Maula
Yun Toh Khush Raha
Magar Kuch Reh Gaya Baaqi


Faqr Bhi Kiya Re Maula
Ilm Bhi Liya Re Maula
Zindagi Jiya Magar Kuch Reh Gaya Baaqi


Tu Nahi Dikha Re Maula
Sab Nahin Bika Re Maula
Aur Jahaan Ruka Wahaan Pe
Jaam Hai Khaali