Music Songs Lyrics & Videos

Friday, August 24

Dev Dhillon - Ankhi Lyrics

Dev Dhillon - Ankhi Lyrics Dev Dhillon - Ankhi Lyrics

Assi Hiqq De Zor Naal Gaouna 
Assi Hiqq De Zor Naal Gaouna
Assi Ankhi Putt Punjab De
Thaapi Maar Ke Zor Dhikouna
Thaapi Maar Ke Zor Dhikouna
Assi Ankhi Putt Punjab De
Hiqq De Zor Naal Gaouna
Assi Ankhi Putt Punjab De

Baapu Di Haveli Vich Chungiya Ne Booriya'n
Bebbe Ne Khawayian Saanu Kut Kut Chooriyan
Baapu Di Haveli Vich Chungiya Ne Booriya'n
Bebbe Ne Khawayian Saanu Kut Kut Chooriyan
Assi Shikeya Bol Pugaouna
Assi Shikeya Bol Pugaouna
Assi Ankhi Putt Punjab De
Thaapi Maar Ke Zor Dhikouna
Assi Ankhi Putt Punjab De
Hiqq De Zor Naal Gaouna
Assi Ankhi Putt Punjab De

Oh Ithe Ki Vadesha Mallha Maariya Ne Vadhiya
Tahio Jattan Kol Dekh Mehngiya'n Ne Gaddiya'n
Oh Ithe Ki Vadesha Mallha Maariya Ne Vadhiya
Tahio Jattan Kol Dekh Mehngiya'n Ne Gaddiya'n
Paisa Mehnat De Naal Kamouna
Paisa Mehnat De Naal Kamouna
Assi Ankhi Putt Punjab De
Thaapi Maar Ke Zor Dhikouna
Assi Ankhi Putt Punjab De
Hiqq De Zor Naal Gaouna
Assi Ankhi Putt Punjab De