Music Songs Lyrics & Videos

Saturday, August 11

Nadiya Lyrics - Coke Studio MTV 2012

Nadiya Lyrics - Coke Studio MTV 2012 Nadiya Lyrics - Coke Studio MTV 2012


Kasturi Tilakam...Lalat Patle
Vashkh Sthale Kaustubham
Na Sakre Luv Motikm
Kar-Tale Emm Kare Kankanam
Sarvange...Sarvange

Har Chandanam Sulalitam..Kanthecha Mukta Pali
Gopastri Parihastita..Vijaya De
Gopal Chhood Mani

Nadiya Bairee Bhayee...Nadiya Bairee Bhayee
Nadiya Bairee Bhayee....Nadiya Bairee Bhayee
Nadiya Bairee Bhayee....Nadiya Bairee Bhayee

Bairee Bhayrein..Bairee Bhayrein..Bairee Bhayrein

Mora Sainyaan, Bulaa Ve
Mora Sainyaan, Bulaa Ve
Nadiya Bairee Bhayee..Nadiya Bairee Bhayee
RickyBadBoy.ComNadiya Bairee Bhayee
Nadiya Bhayrein..Nadiya Bhayrein..Nadiya Bhayrein

Sune Naahin..Sune Naahin..Sune Naahin..Sune Naahin
Nadiaan Bairee Bhayee..
Nadiaan Bairee Bhayee..Nadiaan Bairee Bhayee

Bairi Bhayee..Bairi Bhayee
Mora Sainyaan, Bulaa Ve..Mora Sainyaan, Bulaa Ve
Nadiaan Bairee Bhayee
Bairee Bhayee Bairee Bhayee
Sune Naahin..Sune Naahin..Sune Naahin..Sune Naahin
Nadiaan Bairee Bhayee..
Nadiaan Bairee Bhayee..Nadiaan Bairee Bhayee
Bairee Bhayee..Bairee Bhayee
Sune Naahin ..Sune Naahin..Sune Naahin