Music Songs Lyrics & Videos

Thursday, November 15

Girls Generation - Beep Beep Lyrics

Girls' Generation - Beep Beep Lyrics
Girls' Generation - Beep Beep Lyrics Girls' Generation - Beep Beep Lyrics


Hello, Damn, Pick Up The Phone..
Hello? Oh Bo Yeppeo
Baby Baby, Doko De Nani Yoshi Deru No...
Til I Got A Phone Call
Anate Noko Keodode Huru Weru My Love..
Are You Busy Now
Huzu Tai Message, Mojimoto Shitedome..
Koji Nande Naino (Oh~)
Koe De Kiki Takude, Kakete Ni Tadoke...
Izo Kashi Fude (Oh~)

Shinji Sasa De, Kiss Kuchi Ga, Saga Eta Nai Nara
Medarou Toida Keten Mani De Friend
Hmm, I Gotta Call You Right Now..
Hello Hello, Moshi Moshi, Ciao Ciao, Busy Busy
Every Time, Ai Iga Beep Beep...
Hello Hello, Moshi Moshi, Ciao Ciao, Baby Baby
Everywhere, Ai Iga Beep Beep...

Beep Beep ..Sekai No, Koibito Tajino Rain Na Ima
Beep Beep ..Todokete, Nemawa Koino Mabi Kena

Anate Nono Maino Ai Shite Neary Ride...
To Aroke Shite Smile
Tenwa Kana Reba Hore Kane Un Nakacha..
.Toko Lack Of Time
Hanasu Koto Demo Nai, Hanashi Asasete...
Sute Kino Something..
Yasashiku Utsumo, Aizuchi Itsumo...
Ring Ring Call Me Up..

Shinji Sasete, Watashima Made Dekinai ...
Koto Wa (Dekinai No~)
Watashi Kainai, Dokimo Yamete...
Uwande Nai Chao Kara

Hello Hello, Moshi Moshi, Ciao Ciao, Busy Busy
Every Time, Ai Iga Beep Beep....
Hello Hello, Moshi Moshi, Ciao Ciao....Baby Baby
Everywhere, Ai Iga Beep Beep...
Beep Beep Beep Beep...
Sekai No, Koibito Tajino Rain Na Ima...
Beep Beep Beep Beep Beep .
Todokete, Tubaba Koino Mabi Gater
Yakimochi Yakimoki Saguri Saguri De, Yukiyo Na Heart
Nanuni Itsugama Anata Wa Surui Surui To...
Kawa Shite Shima

Call You~ Uuuuu (It’S You Baby, You Know That)
Call You~ Uuuuu (You Know What I’M Thinking About)

Hello Hello, Moshi Moshi....
Ciao Ciao, Busy Busy 
Every Time, Ai Iga Beep Beep
Hello Hello, Moshi Moshi, Ciao Ciao, Baby Baby
Everywhere, Ai Iga Beep Beep 
Beep Beep Beep Beep Beep..
Sekai No, Koibito Tajino Rain Na Ima (Nega One Baby~)
Beep Beep Beep Beep ....
Todokete, Nan Awa Koino Mabi Keka