Music Songs Lyrics & Videos

Monday, December 3

ABS-CBN - Lumiliwanag ang Mundo sa Kwento ng Pasko Lyrics

ABS-CBN - Lumiliwanag ang Mundo sa Kwento ng Pasko Lyrics
Lumiliwanag ang Mundo sa KwentoLyrics ABS-CBN - Lumiliwanag ang Mundo sa Kwento ng Pasko Lyrics


Hindi Lang Sa Langit, Nandun Ang Bituin,.
Pag Nasilayan Ang Pag-asa. Mata Mo Rin Ay May Ningning,
Hindi Lang Sa Langit, Nandun Ang Mga Anghel,
May Nag-aalay Ng Kabutihan, Hindi Mo Marinig,
Ang Magbigay Ng Sarili Sa Isa't-isa.,
Ito Ang Kwento Ng Pasko..Ito'y Liwanag Ng Mundo,

Ngayo'y Marami, Ang Mga Tala..Tuwing Kapaskuhan,
Sa Akin, Nagmumula Ang Kaliwanag-kaliwanagan,

Dumarami, Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Dalhin Natin, Ang Pagpapala Sa Bawat Tahanan,
Ilang Ulit Man Ang Dilim Sa Buhay Natin Dumating,
Di Papanaw, Di Mauubos, Ang Mga Bituin,

Ang Magbigay Ng Sarili Sa Isa't-isa,
Ito Ang Kwento Ng Pasko..Ito'y Liwanag Ng Mundo,
Dumarami, Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Saatin, Nagmumula Ang Kaliwanagan,

Dumarami Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Dalhin Natin Ang Pagpapala Sa Bawat Tahanan,
Dumarami Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Sa Atin Nagmumula Ang Kaliwanagan,
Ngayo'y Marami, Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Sa Atin Nagmumula Ang Kaliwanagan,

Ang Liwanag Ng Pasko Ay..Kwento Ng Katuparan,
Nang Pangako Ng Diyos..Sa Buong Sanlibutan,

Dumarami Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Sa Atin Nagmumula Ang Kaliwanagan,
Dumarami Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Dalhin Natin Ang Pagpapala Sa Bawat Tahanan,
Dumarami Ang Mga Tala Tuwing Kapaskuhan,
Saatin Nagmumula Ang Kaliwanagan,

Dumarami Ang Mga Tala..Sindami Ng Pagpapala,
Sa Kwento Ng Pasko,